Wat IS vitaliteit nu eigenlijk?

 

 

BEVLOGENHEID + ENERGIE = VITALITEIT

Onder vitaliteit verstaan we een combinatie van bevlogenheid en energie. Als je werk hebt waar je je betrokken bij voelt en waar je je krachten in kunt zetten, zal dit je al energie geven. Ook bevlogen mensen kunnen echter “verzuipen” in het werk als ze onvoldoende aandacht geven aan hun energiebalans. Wie echt vitaal wil blijven moet dan ook aandacht besteden aan beide onderdelen van vitaliteit

 

BEVLOGENHEID

Het eerste aspect van vitaliteit heeft te maken met bevlogenheid. Bevlogenheid wordt ook wel de tegenhanger van burn-out genoemd. Waar mensen met burn-out vaak vermoeid en cynisch zijn, zijn bevlogen mensen enthousiast en gedreven. 

Deze houding wordt voor een deel bepaald door de "KLIK" die je met je werk en je leven hebt. Mensen die werken op een plek die onvoldoende aansluit op wat ze van nature goed kunnen, zullen gemakkelijker cynisch raken over hun werk. Als mensen echter wel de gelegenheid hebben om te werken met hun krachten, zullen ze ook veel meer gedreven zijn. Net zoals mensen die hun leven 'be-leven' volgens hun werkelijke noden, minder snel gestresseerd en "op" geraken.

Daarnaast kan je houding tegenover je werk beïvloed worden door je energie. Als je systematisch uitgeput raakt, zul je soms cynisch worden over je eigen prestaties en het belang van het werk dat je doet, en mogelijk zelfs je levens wijze en zingeving in twijfel trekken.

Bevlogenheid, "spirit", gedrevenheid, creativiteit, inventiviteit zijn uitingen van vitaliteit.

ENERGIE

Voldoende energie hebben om je werk te kunnen doen. Daar begint het allemaal mee. We onderscheiden bronnen van energie en energievreters.

 

Bronnen van energie: energie halen we voor een deel uit bezigheden waar we ons prettig bij voelen. Maar energie is ook een lichamelijke bron. Wanneer je de voor u, juiste voeding neemt,  goed slaapt en regelmatig de door uzelf gekozen sportieve inspanning levert zal dat een positief effect hebben op je energieniveau.

Energievreters: er zijn verschillende aspecten aan het werk die aan onze energie vreten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een hoge werkdruk, strakke deadlines, slechte leidinggevenden, slechte onderlinge verhoudingen etc. Met andere woorden alle aspecten die niet direct met het werk te maken hebben, maar wel bijna onvermijdelijk komen kijken bij het werk binnen organisaties.

 

Verder is het gebrek aan bevestigende zingeving een grote slopende energievreter

Het is de uitdaging om de energiebronnen te herstellen en de energievreters terug te dringen tot het minimum.

 

ZELF VITALER WORDEN?

Hersenen lichtjes (2)

 

BetterFly kijkt met u naar de oorzaken en naar de oplossingen.

We zorgen ervoor dat u, vanuit uzelf, uw sterktes en nieuwe potenties hervindt en de mogelijkheden om ze in uw leven in te zetten.
We versterken uw energie bronnen en we leren u time management in te zetten in balans met uw karakterieële eigenschappen.

 

BetterFly ontpopt uw mogelijkheden als inzet op een FLIGH HIGH in je leven !