“Hou van jezelf”

BURN-OUT : een proces van gemiste zelfredzaamheid

De “ontoereikende schuldenaars ” … de loezers

We hebben een cultuur van “activiteit”, van “presteren”, van “geen tijd” … wie tijd heeft kan onmogelijk succesvol zijn, wie vrije tijd heeft zal wel een verdoken verliesganger zijn, een dopper, een mislukkeling…

We promoten stress, we kunnen nooit actief sociaal zijn zonder onze smartphone, tablet,… in de hand. We eten met de camera van de smartphone open en communiceren met onze tafelbuur via sms. We leven een illutionair, lucratief, geëlectroniseerd afstands-empathieloos leven… De knop gaat in uit in uit, like it, not, yes,…

En wie niet meekan, de softies, de uitvallers, de ziekmelders … zijn de ontoereikende schuldenaars van hun eigen zwakte … aldus onze humane IT-cultuur.

Nooit staan we stil bij ons brein, waarvoor de versnelde elektronische evolutie een vreselijke ramp is . Zelden word er ons op gewezen dat die gsm in je zak, computer, tablet, alleen maar reageert vanuit stralings meters/ontvangers en uitzenders … en je brein ook, alleen van een ander, niet geadapteerd niveau waarvan de chemisch-elektronische seindraden, de transmitters wel moeten crashen … de burn-out in werking!

Willen we onszelf, onze kinderen, in onze gecultiveerde verzorgde wereld, gezond en vreugdevol, zinvol leren leven, dan zullen we dringend onze visie op TOEREIKEND ZIJN, SUCCESVOL ZIJN, MENSWAARDIG ZIJN moeten veranderen.

Dan zullen we terug een milieu, een klimaat, een houding moeten aanleren, van in de basis: “het gezin, de school, de werksfeer” van genieten, van ontspanning van zingeving en vooral van ZELFREDZAAMHEID.

We MOETEN terug MOGEN tegen de draad ingaan, dwars van alle volgzaamheid in deze over geëlektroniseerde leefwereld.

We moeten terug ‘alpha-dier’ worden, los komen van de volgzame kudde geest en ons “zelf” redden, onze “zelfredzaamheid” vooropstellen. Los van omgeving, vrienden, succes, collega’s, duurdere wagens en aanzien. Ons natuurlijk bewegen op de maat van ons brein, van ons eigen unieke leefritme, onze waarden van onze mens-waardigheid beogen en vooropstaan.

We moeten onze bevlogenheid kunnen laten ‘vliegen’ en niet in een buik-burn-out-landing sturen.

Zonder de kans te lopen naar  de “geitewollen-sokken” bende verwezen te worden, durf ik gerust stellen, dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist en we dus back to nature moeten, fysiek in balans met mentale activiteit, IT-straling/communicatie in evenwicht met natuurlijke ontspanning in de natuur zonder IT-mechanismen binnen bereik … durven afkicken van je IT en gaan naar je “Aai die” of beter “HOU VAN JEZELF “

Woji Christ Olyslaegers